รายละเอียดและค่าใช้จ่ายห้องจัดเลี้ยง
ห้องประชุม ขนาด Theatre Classroom Buffet Chinese
  (กว้าง x ยาว x สูง)        
ศรีเทพ 16 X 44 X 5.5 1,000 500 400 650
พีชปุระ 12 X 16 X 2.8 250 140 120 220
นครบาล 10 X 15.2 X 2.8 200 100 80 140
เมืองราด 8.14 X 5.2 X 2.8 80 50 40 50
บ้านดนตรี 6 X 12 X 4 130 70 100 180